Pravila učešća u dm takmičarskoj ženskoj utrci

Kompanija dm drogerie markt d.o.o. organizuje 9.6.2019. godine dm Takmičarsku žensku utrku u Sarajevu. U nastavku su navedena Pravila učešća.

Opće informacije

 • Organizator dm Takmičarske ženske utrke je kompanija dm drogerie markt d.o.o. u daljnjem tekstu Organizator.
 • dm Takmičarska ženska utrka će se održati 9.6.2019. godine u Vilsonovom šetalištu u Sarajevu.
 • Ukupna dužina utrke iznosi 7 km. Startno mjesto i cilj su pozicionirani na istom lokalitetu.
 • Start utrke je u 10:30 h na Vilsonovom šetalištu (iza zgrade Historijskog muzeja).
 • Trasu utrke možete vidjeti na kraju teksta Pravila.
 • Tokom trajanja utrke saobraćaj će biti zatvoren i ispred prve skupine učesnica osigurana je policijska pratnja (motocikl).
 • Kotizacija za utrku iznosi 15 KM. Uplata kotizacije se može izvršiti online uplatom uz pomoć bankovne kartice putem oficijelne stranice utrke www.dm-zenskautrka.ba ili općom uplatnicom na bilo kojem šalteru banke, pošte i putem internet bankarstva, za čije popunjavanje ćete upute primiti putem e-maila nakon izvršene prijave za utrku.
 • Prijavu za utrku i uplatu kotizacija je moguće izvršiti u periodu od 1.4. do 15.5.2019. godine. Prijave koje stignu nakon navedenog perioda, neće biti prihvaćene.
 • Učesnice koje su se u skladu sa pravilima utrke registrovale i izvršile uplatu kotizacije, u obavezi su da svoje učesničke majice i startne brojeve preuzmu u petak 7.6.2019. godine u periodu od 17:00 do 20:00 h ili u subotu 8.6.2019. godine u periodu od 10:00 do 19:00 h na dm registracijskom punktu u Sarajevu, Vilsonovo šetalište iza zgrade Historijskog muzeja.
  Bez startnog broja učešće na utrci neće biti moguće.
 • Učesnice koje nisu iz Sarajeva ili iz drugog razloga nisu u mogućnosti preuzeti svoje startne brojeve u gore naznačenim terminima, potrebno je da se najkasnije do 5.6.2019. putem e-maila: info@dm-zenskautrka.ba prijave za preuzimanje startnog paketa na dan utrke. Preuzimanje će biti moguće najkasnije sat i  pol vremena prije početka utrke, do 09:00 sati.
 • Ukoliko osoba koja je uplatila kotizaciju ne može učestvovati u utrci, kotizacija može biti prenijeta na drugu osobu. Kotizacija prenijeta na drugu osobu će biti validna samo u slučaju da je Organizator obaviješten o prijenosu prava na učešće druge osobe putem e -maila info@dm-zenskautrka.ba najkasnije do 25.5.2019. ili u izuzetnim slučajevima najkasnije 1 h prije početka utrke na registracijskom punktu. Osoba koja preuzima prava na kotizaciju i korištenje startnog broja bit će u obavezi da popuni prijavni obrazac za utrku i potvrdi saglasnost sa Pravilima učešća u utrci, te da na dan same utrke potpiše Obrazac o pravilima učešća na utrci. Organizator zadržava pravo da ne prihvati kotizaciju i učešće na utrci od onoga za koga smatra da iz objektivnih razloga ne treba da nastupi.
 • Nakon utrke će biti organizovana ceremonija dodjele nagrada te dm after run zabava za sve učesnice.

Sigurnost trkačica

Organizator preduzima sve moguće mjere vezane za sigurnost učesnica utrke. Sve učesnice prihvataju da trče na vlastitu odgovornost. Organizator ne preuzima bilo kakvu odgovornost uslijed štetnog događaja za život, zdravlje ili imovinu trkačica. Ljubimci (životinje) kao i bilo koje prevozno sredstvo na točkovima nisu dozvoljeni na trasi utrke ili na startu/cilju utrke osim po posebnom odobrenju Organizatora. Ukoliko se iz bilo kojeg razloga utrka mora otkazati (vremenski uslovi, nepredviđeni događaji i sl.), Organizator će naknadno obavijestiti učesnike o eventualnom povratu kotizacije ili novom terminu utrke.

Učesnici

 • Pravo učešća u utrci imaju sve fizički sposobne ženske osobe koje na dan utrke imaju navršenih 13 godina, a koje svoje zdravlje neće narušiti učešćem u utrci.
 • Sve učesnice svojom prijavom su saglasne da se na utrci takmiče na vlastitu odgovornost te da su upoznate s Pravilima i propisima utrke kojih će se pridržavati. Učesnica se prijavom odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke te potvrđuje da je u odgovarajućoj psiho-fizičkoj kondiciji primjerenoj za ovu utrku čime daje saglasnost da može učestvovati u utrci.
 • Organizator je osigurao medicinsku zaštitu skladno pravilima održavanja utrka. Medicinsko osoblje će biti na raspolaganju duž cijele trase utrke, a vozilo hitne pomoći samo na startu/cilju utrke.
 • Sve učesnice učestvuju na vlastitu odgovornost.
 • Sve učesnice će imati neto (čip start) i bruto vrijeme (vrijeme od starterovog davanja znaka za početak utrke do ulaska učesnica u cilj). Kao službeni poredak uzima se neto vrijeme takmičarki.
  Startni broj se stavlja isključivo na prsa i mora biti vidljiv tokom cijele utrke. Takmičarke moraju tokom utrke uz startni broj imati i pripadajući čip bez kojeg njihov plasman neće biti zabilježen. U slučaju nepoštivanja pravila slijedi diskvalifikacija takmičarki.

Rezultati i nagrade

Neslužbeni rezultati utrke bit će objavljeni neposredno po završetku utrke, a najkasnije do 13.6.2019. Pravo na žalbu traje tri dana po objavi neslužbenih rezultata. Nakon isteka prava žalbe, rezultati postaju službeni.

Rezultati će biti objavljeni na svim oficijelnim dm online kanalima:

Sve učesnice će nakon utrke dobiti finišersku medalju, poklon paket kao i majicu, a za najbolje ostvareni plasman predviđene su nagrade, i to:

 • Za osvojeno prvo mjesto: dm poklon kartica u iznosu od 300 KM
 • Za osvojeno drugo mjesto: dm poklon kartica u iznosu od 200 KM
 • Za osvojeno treće mjesto: dm poklon kartica u iznosu od 100 KM

Nagradu može osvojiti isključivo ona takmičarka koja je prijavljena i registrovana za učešće u dm takmičarskoj utrci sa svojim ličnim podacima. Učesnica utrke na koju je prenijeta kotizacija od strane osobe koja nije mogla trčati, stiče pravo na osvajanje nagrade ukoliko je o prenošenju kotizacije Organizator obaviješten u predviđenom roku te ako je popunila prijavni obrazac i složila se sa Pravilima učešća u utrci. Učesnica koja je trčala sa startnim brojem osobe na čije ime je plaćena kotizacija, a o tome nije obavijestila Organizatora u navedenom roku u ovim Pravilima, u članu Opće informacije, nema pravo na osvajanje nagrade. U slučaju da učesnica osvoji prvo, drugo ili treće mjesto, a da do roka definisanog u Pravilima nije prijavila Organizatoru da učestvuje u utrci umjesto osobe koja je uplatila kotizaciju, Organizator zadržava pravo da nagradu za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto prenese na trkačicu koja je prema rezultatima sljedeća najbolje plasirana.

Ostalo

Prijavom na dm žensku utrku sve učesnice su saglasne da Organizator može koristiti fotografije nastale za vrijeme, neposredno i nakon utrke za svoje interne potrebe i potrebe javne promocije događaja. Organizator će podatke učesnica koji su navedeni u Formularu za prijavu na utrku, izuzev ime i prezime učesnice, koristiti isključivo u svrhu identifikacije učesnica, komunikacije sa učesnicama po pitanju informacija o dm ženskoj utrci, evidencije plaćanja kotizacije i konfekcijskog broja dri fit majice. Ime i prezime učesnica će se koristiti u svrhu objave rezultata koje su učesnice ostvarile na utrci. Ime i prezime sa prolaznim vremenom učesnice će biti podaci koji će biti objavljeni javno i transparentno u cilju transparentnosti rezultata utrke. Rezultati utrke sa imenima i prezimenima učesnica će biti oficijelno objavljeni na oficijelnoj stranici utrke www.dm-zenskautrka.ba i drugim dm kanalima komunikacije te se treba uzeti u obzir da je moguće da će biti preuzeti i od strane ostalih medija i javnih glasila u cilju informisanja javnosti.

Učesnice koje osvoje prva tri mjesta koja nose nagrade saglasne su da se njihovi lični podaci mogu objavljivati u medijima i na dm komunikacijskim kanalima. Učesnice su saglasne da će njihovi lični podaci biti čuvani na zvaničnoj stranici utrke godinu dana od dana realizacije utrke. Organizator će interno čuvati rezultate utrke 5 godina u arhivi nakon čega će isti biti uništeni.

Osvježenje je osigurano na startnom i ciljnom prostoru. Mjerenje vremena je elektronsko uz korištenje čipova te će svi rezultati biti objavljeni neposredno po završetku utrke na službenoj stranici Organizatora www.dm-zenskautrka.ba.

Organizator ne snosi troškove prevoza do mjesta utrke niti troškove parkinga.

Limit utrke

Limit za završetak utrke je 1,5 sat. Sve učesnice koje se nađu na stazi nakon isteka vremenskog limita, bit će zamoljene da završe utrku trčeći ili hodajući trotoarom.

Za sva pitanja i dodatne informacije vezane za utrku na raspolaganju su Vam: e mail: info@dm-zenskautrka.ba, obrazac na stranici te broj telefona 033 778 390 na koji možete pozivati svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 16:00 sati.